Mama Afrika anawaita wanawe - 2015

Wito huu nautoa kwa dhati ya moyo wangu

Wito uliodumu milele

Unaotokana na karne zilizokomaa kwa mateso

Karne za uvamizi na ubakaji wa uhuru na utu wetu

 Mama  Afrika anakwita wewe… ndio wewe…. na wewe tena

Anatuita sisi sote

Anatuambia: “Njooni”

Njooni enyi wanangu, njooni munikomboe

Msiniachie nikiteswa tena, nikinyonywa, nikidhalilishwa

Msiniache nikibakwa tena, nikishambuliwa

Msiniache nikikandamizwa, nikihongwa

Njooni mniokoe enyi wanangu

 Nyinyi mlio karibu nami

Nyinyi mlio mbali kimwili lakini karibu kiroho

Nyinyi mliopotea katika mitaa baridi ya maadui

Nyinyi mpendao haki, mliosaliti, mlioasi

Nyinyi mliochoka, mliokonda, mlio wadhaifu, mnaotamani kulala

Amkeni, Amkeni

Nyanyukeni

 SIMAMENI wima wanangu SIMAMENI!

Njooni kwenye chanzo changu cha ubinadamu

Njooni mjiimarishe katika mizizi yangu iliyokomaa

Njooni mpate nguvu mpya katika roho za mizimwi yangu

Njooni muoke joto kutoka moto wangu mtakatifu

Njoone mpumzike katika kivuli change chenye huruma

Mimi ni ardhi inayorutubisha, ardhi iliyo na rutuba ya kutosha

Matiti yangu ni machanga, maziwa yangu ni matamu

Mito yangu yanatiririka maji yanayopooza koo, yanayotuliza roho

Vito vyangu vinang’aa kutoka ardhini

Yote haya mtayarithi, kwa sababu nimewalea

Utajiri wangu ni mwingi licha ya uporaji

Utajiri wangu ni nguvu yenu adhimu licha ya utumwa

Utajiri wangu ni tabasamu yenu licha ya masaibu yote

Utajiri wangu ni roho zenu zinazopendeza licha ya majaribu yote

Nyinyi ni WANADAMU WENYE NGUVU

Mwishoni vaeni mpendeze

Kusanyeni nguvu zenu

Nawasubiri NYINYI, nimejaa matumaini kwa manufaa YETU sote

SIMAMENI wanangu, SIMAMENI na kateni minyororo

 AMKENI AFRIKA, KILA MMOJA, KILA MMOJA, KWA PAMOJA, UBUNTU,

HATIMAYE TUMEUNGANA !!!!

--------------------------------------- 

Mtungaji  Hulo Guillabert

Mkurugenzi wa Waafrika wa Diaspora

Mjumbe wa kamati ya Mkutano Mkuu wa Kwanza wa Shirikisho la Umoja wa  Afrika

(Mtafsiri Nizar Visram)